Prosjektet gikk over en 3 måneders periode hvor vi hadde et tett samarbeid med alle avdelingene hos NAF. Vi gjennomførte flere store workshops sammen med kunden samt innhenting av statistikk, dybdeintervjuer, gerilja-testing, analyse av eksisterende kanaler, observasjoner, brukertesting og spørreundersøkelser.
Etter å ha kartlagt kundereisen og analysert alle funnene var det viktigste for NAF å kunne komme ut med et produkt på markedet så raskt som mulig. De ønsket et produkt som løste så mange av problemene vi identifiserte i innsiktsfasen som mulig, dermed startet idéfasen med alt friskt i minne.
KNOWIT EXPERIENCE 
Tjenestedesign og interaksjonsdesign: Ida Noemi Viddal 
Innsikt, interaksjonsdesign og grafisk design: Helene Hagen Devold
Prosjektleder: Salima Noormohamed
Illustrasjoner/ skisser til nettsiden: Jon Arne Berg/ byHands
Prosjektleder fra NAF: Mariam Hamzaoui

Takk til alle som deltok i workshops fra NAF og alle vi fikk intervjue og observere i deres
kjøp- eller salgsprosess. 
Back to Top