Hvakostertannlegen.no - Forbrukerrådet

Visuelt ansiktsløft, sosiale medier aktivitet og annonsering.

Utfordring
Nettløsningen hvakostertannlegen.no skulle få et ansiktsløft i og med at Forbrukerrådet.no har fått ny visuell profil på nett. De ønsket å rette seg mot studenter og en kvinnelig målgruppe med stort spenn i alder og livssituasjon. Hvakostertannlegen.no ønsker å oppleves som en enkel, effektiv og lett tilgjengelig tjeneste som skal sammenligne tannlegepriser og gi deg god oversikt over tilbudene som finnes, nær deg.
Løsningen
Vår tilnærming ble en ungdommelig og humoristisk visualisering med tilsvarende tone of voice. Dette for å distansere oss fra de tankene folk flest har om tannleger; at det er dyrt og ubehagelig (skummelt). Vi ønsker å gi tjenesten et mer menneskelig og personlig uttrykk for å dempe vegringen ved å bestille tannlegetime. I samarbeid med fotograf Ole Walter Jacobsen produserte Forbrukerrådet flere filmer som viderefører det personlige og humoristiske konseptet.

I samarbeid med forbrukerrådets utviklere gav vi hvakostertannlegen.no et ny visuelt uttrykk i tråd med Forbrukerrådet.no sin nye profil. Vi promoterer de nye nettsidene med annonsering i google og på facebook gjennom tre faser. I første fase opplyste vi om den nye løsningen og introduserte den nye profilen. I andre fase underholdte vi med de nye filmene og humoristiske annonser. I siste fase ønsker vi å engasjere publikum ved å bruke gåter og dilemmaer i annonser og sosiale medier.
Resultat
Overordnet har vi oppnådd en vekst på 27% flere besøk, mer synlighet organisk og sosiale kanaler, samt et skifte i trafikkflater. Trafikken fra mobil er opp 30% i perioden og bidrar sterkt til å nå målet om å ha majoriteten av trafikken fra mobil. Hele 30% av de norske brukerene på Facebook har sett aktiviteten og engasjementet som har bidratt til hele 25% vekst i nye brukere på Hvakostertannlegen.no.
Campaign elements​​​​​​​
Social Media - Engage & Entertain​​​​​​​
Back to Top